sunyye2028

盖孜河畔的大山

十一月下旬来到盖孜河畔的施工现场,有幸在工作之余,欣赏了一下此地的美景,切身感受了山高坡陡而危石崩落的险境


 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 


  盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain  

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain


盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

  
   盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain
  

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 
  盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain
 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

  

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 


 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

  

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain


  盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain  

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

  盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain
 

盖孜河畔的大山 - sunyye2028 - 太阳雨     suntrain

 
 

评论